MW Sneltransport

Van Koeriers tot logistieke oplossingen.

ADR

                                                                                       

                                                       

ADR Transport.

                                                      

Transport van gevaarlijke stoffen (ADR)

ADR Wanneer je gevaarlijke stoffen over de weg te transporteren hebt, krijg je te maken met het ADR regelement Wereld wijd. Met per  land wat aanvullende regels. Vervoer van deze gevaarlijke stoffen wordt gezien als een speciale branche binnen het transport. De  richtlijnen en wetten zorgen ervoor dat transport van deze goederenveilig verloopt.  kies daarom                           MW Sneltransport  te Apeldoorn als ervaren koeriersdienst en ADR koeriersdienst.              MW Sneltransport is op de hoogte van regelgeving betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

 

Wat is ADR?

Gevaarijke stoffen kunnen gassen, vloeibare, vaste, en radioactieve stoffen zijn, worden ook wel ADR stoffen genoemd. ADR is de afkorting van 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route'. Deze Europese overeenkomst omvat richtlijnen die betrekking hebben op het internationaal vervoeren van gevaarlijke stoffen via de openbare weg. Het ADR is onderdeel van het Nederlandse reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. 

MW Sneltransport voor ADR vervoer

MW Sneltransport is op de hoogte van de laatste regelgeving van het ADRregelement. Het transportmiddel waarmee deze goederen vervoerd worden, dienen aan  strenge eisen te voldoen. Zo wordt de kans op ongelukken en/of kans op menselijke of milleu  schade geminimaliseerd. Voertuigen worden RDW gekeurd omde veiligheid van het transportmiddel te bewaken welke gebruikt wordt voor het vervoer van ADR goederen. 

ADR transport met gecertificeerde chauffeurs.

ADR transport moet zorgvuldig worden uitgevoerd door gespecialiseerde chauffeurs die in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat stelt de chauffeur in staat gevaarlijke stoffen op basis van het ADR verdrag te vervoeren. Wij bespreken dan ook graag de mogelijkheden voor een koeriersdienst met gevaarlijke en/of brandbare stoffen. Onze ervaren koeriers vervoeren het ADR transport volgens de officiële ADR regelgeving. 

ADR eisen

Bij het transport van ADR goederen komen veel verschillende voorschriften kijken. Deze voorschriften hebben betrekking op het verpakken van de goederen, het beladen van het voertuig, het voertuig zelf en het gebruik van middelen en de routebepaling. Voor verschillende gevaarlijke of brandbare stoffen wordt er onderscheid gemaakt in normale gevaarlijke goederen en zeer risicovolle goederen. Deze twee groeperingen hebben ieder dan ook eigen maatregelen en een uitgewerkt beveiligingsplan. 

Verschillende ADR klassen

De gevaarlijke stoffen worden in een klasse gebundeld om zo de ADR gevarenklassen en het gelijksoortige gevaar aan te geven. Onderstaand zijn de verschillende klassen gevaarlijke stoffen aan de hand van de ADR regelgeving. Gevarenklasse 1 en 7 transporteren wij nog niet.

2. Gassen
3. Brandbare vloeistoffen
4. Brandbare vaste stoffen
5. Oxiderende stoffen                              
6. Giftige en infectueuze stoffen
8. Bijtende stoffen
9. Diverse gevaarlijke stoffen

Wil jij een van deze bovenstaande goederen vervoeren? Dan is het raadzaam een koerier bezorger van HB Logistiek in te schakelen. Verzeker jezelf van een veilige zending aan de hand van ADR erkende richtlijnen.

Neem contact met ons op voor vragen over transport van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of het bespreken van de mogelikheden!